Abentor Innovation

IMD, analyser, design av energisystem, energistyrning och framtida förvaltningssystem.

Vad vi gör?

Vi levererar innovation genom egen utveckling, partnerskap och våra kunder

Innovation handlar om förmågan att tänka nytt och annorlunda men framför allt om förmågan att genomföra det på ett lönsamt och enkelt sätt.

På Abentor Innovation brinner vi för att förverkliga idéer som kan bidra till ett tryggare och enklare samhälle med hjälp av digitala produkter, datainsamling och tjänster.

För oss finns inga hinder – bara spännande utmaningar!

Vilka är vi?

Vi som driver Abentor är själva fastighetsägare och vet värdet av en hållbar fastighet. Med våra innovationer hjälper vi fastighetsägare, installatörer och elbolag varje dag. Vårt mål är att bli en ledande aktör på marknaden inom vår nisch av ”Proptech”.

Våra tjänster

Energi-, design, styrning & management

En digital bild av en fastighet ger oss inte bara idéer om de mest lönsamma befintliga energidesigntekniska åtgärderna som finns utan hur nya lösningar kan skapas och hur framför allt en framtida användaren av dessa kan förvalta den på ett enkelt sätt.

Genom egna uppfinningar för smart energistyrning låter vi ert styr och övervakningssystem ge användaren en mycket enkel och saklig information när behov så föreligger. Vi samla in och analysera fastighetsdata, göra den lättillgänglig på ett säkert sätt för alla som behöver den och låta den samverka med dina övriga fastighetssystem. Vi låter systemet själv anpassa sig efter klimat, personbelastning, bettendemönster, effektuttag osv i fastigheten.

LÄS MER

Energimanagement genom din organisation med dess kompetens, era drift och underhållspärmar eran basstandard och med er ambitionsnivå formas vi tillsammans en effektivare organisationen.

IMD och SÖ

Egen plattform för Individuell Mätning och Debitering och Styr & Övervakning i sin enkelhet.

Framtida förvaltningssystem

Framtida förvaltningssystem ett översiktligt, måluppfyllande, rapporterande adaptivt, planerande, förslagsgivande, lärande, upplysande och intuitivt arbetssätt helt enkelt.

Ai kompassen

Abentor Innovations ”Ai kompassen” är ett digitalt analysverktyg. Grunden för den ligger över 25 års yrkeserfarenheter av analyser och utredningar på över 4 miljoner m². Dessutom innehåller den en väl genomtänkt och högst realistisk framtidsnivå som ger beställaren en bild över hur vardagen kan se ut om 5 – 10 år.

Varje valt bedömningsområde som i vårt fall är energidesign, energistyrning, energimanagement samt framtida förvaltningssystem delas in i var för sig ytterligare 3 underliggande fokusområden. Dessa fokusområden vi har valt är lära av historien, skapa förutsättningar för framtiden, driva på utvecklingen, styr & övervakning, IMD (Individuell Mätning och Debitering), AUTO kompenserande system, organisation och kompetens, drift- och underhållsinstruktioner, basstandard och ambitionsnivåer, det svåra blir enkelt, neurala nätverk samt vår nya digitala verktygslåda bedöms var för sig i en 10 gradig skala där 1 är sämst och 9-10 är framtidsnivån dvs bäst.

LÄS MER

Förutom den uppenbara nyttan med insikten om var ni ligger till i jämförelse med andra fastighetsägare och förvaltare får man dessutom ett antal andra viktiga upplysningar. Vilka strategiska områden ska ni satsa på framöver, hur prioriterar ni era resurser och hur kan ni minska behovet av dyr kompetens samtidigt som ni blir en bättre samarbetspartner till era kunder?

Tänker vi till ordentligt kan vi tillsammans bli marknadsledande om vi satsar på rätt områden framöver.

Senaste nytt

Vi har precis släppt vår nya hemsida. Målet är en stilren plattform där ni som intresserad kund ska kunna läsa mer innan vi tar ett samtal tillsammans.

Våra kunder och samarbetspartners

Kontakta oss

Våra öppettider är:

Mån-Fre 08.00 – 17.00

Box 44061, 100 73 Stockholm

08 – 796 95 00

info@abentor.se

Intresserad av våra tjänster?

Adress

Abentor Innovation AB

Box 44061

100 73 Stockholm

Kontaktuppgifter

Tel: 08-796 95 00

Email: info@abentor.se

Faktura: faktura@abentor.se

Följ oss